Archive for the ‘Ostre choroby chirurgiczne brzucha w okresie ciąży’ Category

Ostre nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych krezki

Zapalenie to wywołane jest zwykłe przez paciorkowca hemolizującego, gronkowca lub pałeczkę rzekomo gruźliczą. Bakterie dostają się do jamy brzusznej z przewodu pokarmowego lub z dróg oddechowych. Powiększone i zmienione zapalnie węzły chłonne znajdują się najczęściej u podstawy krezki, zwłaszcza w okolicy jelita końcowego. Chorobę tę obserwuje się zwykle u młodocianych. Objawy są bardzo podobne do [...]

RZEKOMO OSTRE CHOROBY NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Bóle brzucha są częstym objawem towarzyszącym różnym cho­robom zarówno chirurgicznym, jak i internistycznym. Lekarz udzielający pomocy powinien przede wszystkim ocenić czy pa­cjent wymaga leczenia operacyjnego. Poza objawem zasadniczym, jakim jest ból brzucha, należy szczegółowo rozpatrzyć wszystkie inne objawy i dokładnie zebrać wywiad chorobowy ażeby unik­nąć pomyłki i interweniować operacyjnie wtedy, gdy zaistnieją wskazania do otwarcia [...]

RZADSZE PRZYCZYNY OSTRYCH STANÓW ZAPALNYCH

U kobiet w ciąży lub w połogu stosunkowo często dochodzi do operacji ze wskazań nagłych z przyczyn ściśle położniczych, jak udar czy pęknięcie macicy, lub ginekologicznych, jak skręt torbieli jajnika lub pęknięcie ropniaka przydatków. W razie ko­nieczności amputacji nadpochwowej macicy lub całkowitego usunięcia macicy pozostają duże, niespotykane poza ciążą, ob­nażone powierzchnie przyranne w obrębie brzucha, [...]

ZAPALENIE TRZUSTKI W POŁOŻNICTWIE

W ogromnej większości przypadków zapalenie trzustki w cią­ży występuje w następstwie zapalenia dróg żółciowych. U cię­żarnych lekkie postacie zapalenia trzustki nie są rozpoznawane albo są rozpoznawane wyjątkowo i o wiele rzadziej niż wystę­pują w rzeczywistości. Natomiast ostre zapalenie trzustki jest powikłaniem poważnym, a najcięższa jego postać, martwiczo-krwotoczna kończy się w większości przypadków zejściem śmiertelnym. W [...]

OSTRE ZAPALENIE I MARTWICA TRZUSTKI

Ostre zapalenie trzustki obejmuje różne postacie zmian ana­tomopatologicznych od najłagodniejszej (pancreatitis subacuta) do postaci najcięższej, ostrego krwotoczno-martwiczego zapale­nia (pancreatitis haemorrhagica), często zwanej ostrą martwicą trzustki (necrosis pancreatis). Między tymi dwiema postaciami istnieją pośrednie obrazy, które stanowią różne fazy tego same­go procesu chorobowego. Istotą choroby jest samotrawienie miąższu trzustkowego. Jak dotychczas nie została wyjaśniona przyczyna choroby. [...]

KAMICA ŻÓŁCIOWA I ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Ciąża predysponuje do powstania kamicy i zapalenia pęche­rzyka żółciowego, stąd występowanie tej choroby w ciąży jest częstsze w porównaniu z populacją kobiet nieciężarnych. Te cię­żarne, szczególnie wieloródki, zwykle są otyłe. Etiopatogeneza i symptopatologia zostały omówione w po­przednim rozdziale, jednak podanie objawów i przebiegu choro­by w okresie ciąży jest szczególnie ważne, ciężarna bowiem zwraca się ze [...]

Zapalenie żółciowe otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych

Zapalenie otrzewnej spowodowane jest przez przesączającą się do jamy otrzewnej żółć, która przechodzi przez nie przerwa­ną, jednakże chorobowo zmienioną na skutek trawiennego dzia­łania soku trzustkowego ścianę pęcherzyka lub pozawątrobowych dróg żółciowych. Sok trzustkowy przedostaje się do dróg żółciowych i pęcherzyka w wyniku przeszkody w odpływie żół­ci i soku trzustkowego do dwunastnicy (kamień w brodawce lub [...]

Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego

Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego może być spowodo­wane uciskiem zaklinowanego kamienia, który doprowadził do zgorzeli ściany, najczęściej w okolicy szyjki pęcherzyka lub w okolicy dna, czyli w miejscu najsłabszego ukrwienia. Może też dojść do zgorzeli całej ściany, zdarza się to w zakażonym zakrzepie tętnicy pęcherzykowej. Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego może nastąpić do przewodu pokarmowego (do dwunastnicy, jelita grubego), [...]

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

W ogromnej większości przypadków ostre zapalenie rozwija się w pęcherzyku zawierającym kamienie i wywołane jest zwyk­le zakażeniem. Zakażenie ściany pęcherzyka następuje najczę­ściej drogą krwiopochodną, zaś czynnikiem ułatwiającym po­wstanie procesu zapalnego jest utrudnienie odpływu żółci przez zaklinowany kamień w szyjce pęcherzyka lub w przewodzie pęcherzykowym, obrzęk lub przegięcie przewodu pęcherzyko­wego. Niekiedy zawartość pęcherzyka jest jałowa, natomiast [...]

OSTRE CHOROBY PĘCHERZYKA I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Kamica żółciowa występuje 3?5-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Różnica ta dotyczy kobiet, które rodziły. U kobiet, które nie rodziły, częstość występowania zbliżona jest do czę­stości u mężczyzn. Pierwsze objawy kamicy żółciowej występują u kobiet zwykle w okresie pierwszej ciąży lub karmienia, stąd przypuszczenie, że wzrost poziomu cholesterolu we krwi i stan hipotonii pęcherzyka [...]