Archive for the ‘Urazy u kobiet w ciąży’ Category

LECZENIE URAZOWYCH USZKODZEŃ U CIĘŻARNYCH

W przypadkach urazów głowy, klatki piersiowej i kończyn u ciężarnych postępowanie jest takie same jak u kobiet poza ciążą. Unieruchomienie złamań zmniejsza utratę krwi do tkanek otaczających. Uzupełnienie utraty krwi i wyrównywanie hipowolemii u ciężarnych musi być szczególnie dokładne ze względu na zwiększoną objętość krwi krążącej w ciąży. Ciężarna jest bardziej wrażliwa na wstrząs. Utrata [...]

PENETRUJĄCE RANY BRZUCHA

W przypadkach ran kłutych brzucha ze zranieniem macicy matki zwykle przeżywają, a płody giną (Dyer i Barclay, wg Crosby’ego). Autorzy radzieccy opisali przypadek kobiety w 37 tygodniu ciąży, która doznała rany kłutej brzucha powi­kłanej uszkodzeniem macicy i jelit. Rany esicy w czasie ope­racji zeszyto. Ze względu na zranienie macicy i owodni z od­chodzeniem wód owodniowych [...]

Uszkodzenie płodu w czasie urazu

Bezpośrednie urazy płodu są rzadko opisywane. Spotyka się u płodów złamania obojczyków, złamania kości czaszki, uda, ramienia i kości piszczelowej po urazie brzucha ciężarnej. Alexander opisał 5 przypadków złamań kości czaszki płodów w czasie urazu miednicy u matek (wg Crosby’ego). Poronienie Trudno jest powiązać ściśle i pewnie wystąpienie poronienia z przebytym urazem. Skłonność do poronienia [...]

Przedwczesne odklejenie łożyska

W czasie urazu macica ulega gwałtownemu wydłużeniu i na­stępnie skróceniu wzdłuż długiej osi, co powoduje rozerwanie przyczepów łożyska. Na 41 ciężarnych, które doznały poważ­nych obrażeń wypadkowych, stwierdzono 12 odklejeń łożyska (30% przypadków) z czego u 2 były to jedynie obrażenia po­urazowe (wg Crosby’ego). Uraz jest powszechnie znaną przyczy­ną przedwczesnego odklejenia łożyska (1,3% wszystkich przy­padków udaru [...]

Złamania miednicy

Urazy miednicy są przyczyną silnego bólu, zniekształcenia miednicy, masywnych krwotoków pozaotrzewnowych oraz są częstą przyczyną uszkodzenia płodów. W serii przypadków Eliasona i Johnsona (wg Crosby’ego) w 80% przypadków stwierdzo­no obustronne złamania miednicy. Najczęstszym miejscem zła­mania była kość łonowa. Krwotok do przestrzeni pozaotrzewnowej przy złamaniu miednicy może być tak masywny, że przy normalnym ciśnieniu panującym w [...]

Obrażenia innych narządów

Im większa jest ciężarna macica, tym lepiej osłania leżące poza nią narządy wewnętrzne. W 15?20% przypadków samo­chodowych urazów ciężarnych, urazy dotyczą także śledziony, nerek, wątroby, jelit, zaś w poniżej 5% przypadków dotyczą krezki jelita, trzustki, przepony. Dosyć często powikłaniem urazu brzucha są krwiaki pozaotrzewnowe. W materiale Elliota (wg Crosby’ego) na 39 przypadków urazów u ciężarnych [...]

Pęknięcie urazowe macicy

Woddhull (wg Crosby’ego) do 1942 r. zebrał 43 przypadki ura­zowego pęknięcia ciężarnej macicy. McCarty (wg Crosby’ego) w 1956 r. opisał pourazowe pęknięcie trzymiesięcznej ciężarnej macicy (najwcześniejszy przypadek w literaturze). Coutts (wg Crosby’ego) opisuje przypadek ciężarnej przejechanej przez autobus. W wyniku pęknięcia macicy płód znaleziono pod skórą uda ciężarnej. Płód usunięto, macicę opróżniono i zeszyto i [...]

USZKODZENIA U CIĘŻARNYCH W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH

Na ogół ciężarne mają obawę przed zakładaniem pasów bez­pieczeństwa, które ich zdaniem same przez się mogą uszkodzić macicę i płód. Opisywano przypadki przeżycia matek po ura­zach samochodowych, lecz płody ginęły na skutek urazu macicy przez pasy bezpieczeństwa. Nagłe zahamowanie pojazdu powo­duje tępy uraz ciężarnej macicy przez pasy bezpieczeństwa i wtórne wzmożenie ciśnienia śródbrzusznego i wewnątrzmacicznego, [...]

URAZY U KOBIET W CIĄŻY

W dobie obecnej ciężarna kobietą prowadzi dom, pracuje za­wodowo, wykonuje remonty, jeździ samochodem jako kierowca i jako pasażer, odbywa dalekie podróże, a we wcześniejszych okresach ciąży uprawia nawet sport. Nic też dziwnego, że po­dobnie do kobiet poza ciążą jest narażona na ryzyko doznania urazu. Jednakże kobieta ciężarna jest bardziej predysponowana do urazu. Mniejsza stabilność psychiczna [...]