NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA OKRESU POOPERACYJNEGO

Większość powikłań pooperacyjnych jest taka sama, jak u ko­biet poza ciążą. Jednakże zmiany ciążowe, akcja porodowa, po­łóg stwarzają dodatkowe sytuacje, w których obserwuje się odmienność powikłań pooperacyjnych. Zwiększone ukrwienie narządów miednicy mniejszej i przekrwienie narządów odleg­łych stwarzają ryzyko krwawienia śród operacyjnego i trudności w wykonaniu hemostazy. Obnażone powierzchnie w jamie brzusznej po operacjach chirurgicznych stanowią wrota zakażeń z możliwością rozwinięcia się posocznicy. Ucisk naczyń krwio­nośnych przez ciężarną macicę, zmiany we krwi, zwolnienie przepływu krwi w narządach oraz zmiany w samej ścianie na­czyń krwionośnych stwarzają, zgodnie z klasyczną triadą Virchowa, znaczne zagrożenie chorobą zakrzepowo-zatorową w ciąży i połogu. Połogowa macica jest olbrzymią raną, przez którą może dojść do zakażenia ustroju. Istnieje poza tym szereg powikłań pooperacyjnych, często położniczych, o których każdy położnik doskonale pamięta.

Z chirurgicznego punktu widzenia powikłania pooperacyjne dzielą się na powikłania miejscowe, związane z miejscem i oko­licą operowaną oraz na powikłania ogólne, jak zaburzenia od­dechowe, krążeniowe, moczowe i zakrzepowo-zatorowe. Zależnie od czasu wystąpienia powikłań po operacji dzieli się je na po­wikłania natychmiastowe, występujące w ciągu 24 godzin po operacji, wczesne, występujące w okresie 2?3 tyg. po operacji i powikłania późne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.