Objawy kliniczne rozlanego zapalenia otrzewnej

Obraz kliniczny zapalenia otrzewnej zależy od okolicy i roz­przestrzeniania się zapalenia, typu i chorobotwórczości bakterii oraz od ostrości początku choroby.

Wczesne rozlane zapalenie otrzewnej charakteryzuje się spad­kiem ciśnienia tętniczego, przyspieszeniem tętna, podwyższoną ciepłotą, bólami brzucha, wymiotami, wzmożonym napięciem mięśniowym oraz obecnością objawu Blumberga. Dodatkowo stwierdza się narastające wzdęcie brzucha, zanik szmerów perystaltycznych jelit (?cisza w brzuchu”), obniżenie i bolesność w okolicy zagłębienia maciczno-odbytniczego w czasie badania przez odbytnicę. Wyżej wymienione objawy nazywane są od­ruchowymi objawami zapalenia otrzewnej. Są one silnie wyra­żone u osobników młodych, u starszych mogą być słabiej zazna­czone. W późnym okresie zapalenia otrzewnej nasilają się objawy zatrucia całego ustroju, narastają objawy niedrożności porażennej jelit z uporczywą czkawką i wymiotami o zapachu kałowym. Skóra jest blada, zimna, pokryta lepkim potem, tętno jest bardzo słabo wyczuwalne, słabo napięte i szybkie. Narasta sinica obwodowa i objawy niewydolności krążenia obwodowego. Jest to okres toksyczno-septycznego zapalenia otrzewnej. Roko­wanie w tym okresie jest bardzo złe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.