Odma samoistna

Przy istniejących zrostach między płucem a przeponą w samo­istnej odmie występują bóle w nadbrzuszu, niekiedy nawet ostre objawy brzuszne. Bóle nasilają się przy wdechu, przy oddychaniu brzuchem bóle słabną. Chory odczuwa duszność. Klatka piersio­wa po stronie chorej jest nieruchoma. Opukowo stwierdza się odgłos bębenkowy po stronie chorej. Osłuchowo ? szmer pęche­rzyków jest zniesiony. Rozpoznanie ustala badanie rtg.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego nie stwarza większych trudności dia­gnostycznych, gdy przebiega w sposób typowy ? badanie kli­niczne i ekg ustalają rozpoznanie. Przypadki o nietypowym prze­biegu, z umiejscowieniem bólu w obrębie jamy brzusznej, mogą sugerować istnienie przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwu­nastnicy, ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, martwicy trzustki, zatoru krezki i rozwarstwiającego tętniaka aorty. Chory nie leży nieruchomo, lecz przybiera ułożenie dowolne. Jest po­kryty potem, skarży się na duszność, często stwierdza się sinicę, wymioty jeśli występują mają charakter odruchowy. Z drugiej strony faktem jest, że ostre choroby jamy brzusznej, zwłaszcza umiejscowione w nadbrzuszu, mogą niekiedy pozorować zawał mięśnia sercowego. Dla ustalenia rozpoznania zawału pomocne są: wywiad chorobowy, pomiar ciśnienia krwi, który zwykle wy­kazuje niskie wartości i badanie ekg, które jest decydujące.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.