OSTRE CHOROBY CHIRURGICZNE BRZUCHA W OKRESIE CIĄŻY

Choroby chirurgiczne brzucha w okresie ciąży, szczególnie w II i III trymestrze, stwarzają duże trudności rozpoznawcze. Ciężarna macica utrudnia badanie przedmiotowe, a przestrojenie hormonalne ustroju kobiety w ciąży wpływa na jej próg bólowy i stopień napięcia powłok brzusznych, wprowadza szereg nowych objawów, jak nudności, wymioty, powoduje zmiany w układzie hemostazy, zmienia diurezę i skład biochemiczny krwi. Ciąża patologiczna stwarza dodatkowe trudności rozpoznawcze, ze względu na nieprawidłowości wynikające z samej ciąży, np. za­trucie ciążowe. Również połóg może utrudnić i opóźnić rozpo­znanie choroby chirurgicznej, głównie dlatego, że objawy choro­by chirurgicznej mogą być mylnie wiązane z zakażeniem i za­paleniem połogowym narządu rodnego. Z tego też względu wskazane jest syntetyczne omówienie najczęstszych chorób brzucha, tak powszednich dla chirurga, ale stosunkowo mniej znanych ginekologom i położnikom, koncentrującym się głównie na ciąży, porodzie i połogu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.