OSTRE CHOROBY PĘCHERZYKA I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Kamica żółciowa występuje 3?5-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Różnica ta dotyczy kobiet, które rodziły. U kobiet, które nie rodziły, częstość występowania zbliżona jest do czę­stości u mężczyzn. Pierwsze objawy kamicy żółciowej występują u kobiet zwykle w okresie pierwszej ciąży lub karmienia, stąd przypuszczenie, że wzrost poziomu cholesterolu we krwi i stan hipotonii pęcherzyka żółciowego, powodujący zastój i zagęszcze­nie żółci, może usposabiać do tworzenia się kamieni.

Kamienie żółciowe mogą w ciągu całego życia nie sprawiać żadnych dolegliwości, zwykle jednak dają objawy, zwłaszcza gdy do kamicy dołączy się zakażenie. Drobnoustroje mogą do­stać się do pęcherzyka drogą krwionośną, chłonną, za pośred­nictwem żółci, z sąsiedniego narządu oraz drogą wstępującą z dwunastnicy. Zapalenie bakteryjne powodują najczęściej pa­łeczki okrężnicy, niehemolizujące paciorkowce, gronkowce, enterokoki i pałeczki beztlenowe.

Do ostrych chorób dróg żółciowych należą:

1)  ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego,

2)   przedziurawienie pęcherzyka,

3)   żółciowe zapalenie otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.