Ostre z.w.r.. w pierwszej połowie ciąży

Objawy nie różnią się od z.w.r. poza ciążą. Do 16 tygodnia ciąży nie dochodzi jeszcze do przemieszczenia kątnicy, a z nią i wyrostka robaczkowego. Dół biodrowy jest jeszcze dostępny dla badającej ręki, przy czym dostęp jest lepszy w badaniu na lewym boku. Na ogół rozpoznanie nie jest trudniejsze niż poza ciążą. Rozpoznanie różnicowe dotyczy torbieli prawego jajnika, a raczej skrętu torbieli. Wyłączyć te jednostki chorobowe moż­na tylko za pomocą badania ginekologicznego. Praktycznie w różnicowaniu najczęściej w grę wchodzi zapalenie miedniczek nerkowych, w którym charakterystyczna jest bolesność przy wstrząsaniu okolicy lędźwiowej i ropomocz. Tym niemniej do­brze jest pamiętać o bardzo częstym występowaniu zapalenia miedniczek nerkowych u ciężarnych i możliwości koincydencji z z.w.r. Nie należy zapominać także o wyrostku zakątniczym zaotrzewnowym, w którym, podobnie jak w zapaleniu miedni­czek, mogą występować zmiany w moczu i dodatni objaw Goldflamma przy braku objawów otrzewnowych.

W różnicowaniu pamiętać trzeba jeszcze o ostrej niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, w którym objawy we wczesnej ciąży są takie same jak poza ciążą i rozpoznanie spra­wia podobne trudności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.