Ostre z.w.r. w połogu

W połogu objawy związane z z.w.r. przypisuje się zwykle za­paleniu narządu rodnego, stąd nietrudno o błąd diagnostyczny. Z powodu poporodowego zwiotczenia powłok brzucha zazwy­czaj nie stwierdza się obrony mięśniowej, natomiast objaw Blumberga wiąże się często z reakcją otrzewnej na zakażenie i zapalenie toczące się w macicy i przydatkach we wczesnym połogu.

Leczenie. W leczeniu ostrego z.w.r. w okresie ciąży obo­wiązuje postępowanie jak poza ciążą, są jednak pewne subtelne różnice. Zabieg operacyjny powinien być wykonany zawsze możliwie jak najprędzej. Lekarz, który stoi przed problemem szybkiej interwencji z powodu podejrzenia ostrego z.w.r. w cią­ży, w razie braku typowo rozwijających się objawów klinicz­nych powinien zdecydować się na otwarcie jamy brzusznej. Szkoda wynikła z próbnej laparotomii jest bez porównania mniejsza od konsekwencji spóźnionej operacji. W odróżnieniu od postępowania w przypadkach poza ciążą, wczesne nacieki okołowyrostkowe zdecydowanie należy operować, gdyż mogą one prowadzić do ciężkich powikłań, a mianowicie rozerwania nacieku przez późniejsze skurcze macicy. Stary, zorganizowany naciek jest przeciwwskazaniem do operacji, jednak ciężarna po­winna pozostawać w obserwacji klinicznej, aby w razie przerwa­nia nacieku można było natychmiast operować. Podobne postę­powanie obowiązuje we wczesnym połogu, kiedy zwijająca się macica utrudnia otorbienie się ogniska ropnego.

W razie konieczności operacji u ciężarnej postępowanie w stosunku do ciąży powinno być zachowawcze; poronienia lub porody przedwczesne przy dobrej technice operacyjnej i odpo­wiednim postępowaniu zapobiegawczym oraz właściwym znie­czuleniu występują bardzo rzadko. Taki jest pogląd położników, oparty na doświadczeniu klinicznym, a wyjątkowe przypadki opróżnienia jamy macicy z powodu złego stanu ogólnego ciężar­nej, zbliżającego się terminu porodu oraz w ciąży patologicznej, nie podważają zasady postępowania zachowawczego w stosunku do ciąży. Pod koniec ciąży lub w czasie porodu mogą powstać wskazania ogólne lub położnicze do rozwiązania cięciem cesar­skim i w takich przypadkach, przy wystąpieniu ostrego z.w.r. wymagającego doraźnej interwencji, rozwiązanie ciężarnej po­winno być metodą z wyboru.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.