Powikłania rozlanego zapalenia otrzewnej

Ropnie wewnątrzotrzewnowe. Są zejściem rozlanego zapalenia otrzewnej, zropnienia krwiaków, nieszczelności zespoleń i uszko­dzenia narządów w jamie otrzewnej. W 10?12 dobie po operacji pojawia się hektyczna gorączka, dreszcze, wysoka leukocytoza, przyspieszone tętno, utrata łaknienia, wymioty, bóle brzucha, objawy zapalenia otrzewnej i niedrożności porażennej jelit.

Ropień w zagłębieniu maciczno-odbytniczym (jamie Douglasa). W badaniu przez odbytnicę wyczuwa się początkowo bolesny nacisk, który stopniowo ulega rozmiękaniu. Zwieracze odbytu są wiotkie i porażone. Występuje biegunka. W momencie stwier­dzenia chełbotania i rozmiękania ropień należy naciąć, opróżnić i założyć do jamy ropnia gruby gumowy dren.

Ropnie podprzeponowe. Występują w następstwie rozlanego zapalenia otrzewnej, po perforacji wrzodu żołądka i dwunastnicy oraz pęcherzyka i dróg żółciowych, ropni wątroby, ostrego za­palenia wyrostka robaczkowego i przedziurawienia ropniaków przydatków. Objawy miejscowe dzielą się na objawy ze strony klatki piersiowej (płyn w jamie opłucnej, stłumienie u podsta­wy płuca, uniesienie i unieruchomienie przepony, bóle w dole klatki piersiowej nasilające się przy kaszlu i głębokim oddycha­niu, promieniujące do barku) oraz ze strony brzucha (bóle w nad­brzuszu, niewielkie wzdęcie, wzmożenie napięcia mięśniowego pod łukiem żebrowym, niekiedy wyczuwalny guz w okolicy prawego podżebrza lub w okolicy lędźwiowej). Badaniem stwier­dza się bolesność uciskową w tzw. punktach Wegni, tzn.: 1) ko­niec X żebra od przodu, 2) skrzyżowanie XI przestrzeni między­żebrowej z zewnętrznym brzegiem mięśnia prostownika grzbietu, 3) w miejscu przebiegu nerwu przeponowego na szyi.

Istotne jest badanie rentgenowskie, które wykazuje płyn w kącie przeponowo-żebrowym oraz unieruchomienie przepony. W większości przypadków pod przeponą znajduje się poziom płynu z bańką gazu w jamie ropnia. Dołączenie się objawów ogólnych (gorączka, dreszcze, szybkie tętno, złe samopoczucie) potwierdza rozpoznanie ropnia podprzeponowego, co wymaga szybkiego nacięcia, opróżnienia i grawitacyjnego drenażu. Doj­ście przednie stosuje się w ropniach przednich, zaś ropnie tylne otwiera się z dojścia tylnego przez łoże XI lub XII żebra.

Inne powikłania zapalenia otrzewnej.

  1. Powikłania płucne: niedodma płuc, zapalenie płuc, zator płucny.
  2. Powikłania moczowe: zapalenie układu moczowego i ostra lub przewlekła niewydolność nerek.
  3. Choroba zakrzepowo-zatorowa: zapalenie żył obwodowych, zapalenie żyły wrotnej, ropnie wątroby.
  4. Zapalenie jelit (biegunka).
  5. Zapalenie przyusznic.
  6. Rozstrzeń żołądka.
  7. Uporczywa czkawka.
  8. Zakażenie rany operacyjnej i rozejście się rany (eventiatio).
  9. Zrosty otrzewnowe i niedrożność mechaniczna jelit.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.