Zapalenie guzkowe okolotętnicze

Jest to choroba o nie wyjaśnionej dotąd patogenezie, prawdo­podobnie spowodowana nadmierną reakcją ustroju na zakażenie bakteryjne lub na leki (sulfonamidy, tiouracyl, jod, witamina B). Dotyczy ona małych i średnich naczyń, w których dochodzi do ograniczenia lub zamknięcia światła tętnic i do powstania zato­rów. Zmiany naczyniowe mogą być wieloogniskowe i, jeżeli obejmują naczynia poszczególnych narządów jamy brzusznej, po­wodują bóle brzucha i krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej oraz do światła przewodu pokarmowego, doprowadzając niekiedy do smolistych stolców. Rozpoznanie jest bardzo trudne, jeżeli nie towarzyszą im inne objawy charakterystyczne dla tej choroby, jak pokrzywka, obrzęki, rozlane rumienie, wysoka ciepłota ciała, bóle głowy, wymioty. Ustalenie rozpoznania jest możliwe na podstawie badania histologicznego wycinka z tętnicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.