Antykoncepcja

Najwyższa płodność u kobiet występuje około 20 roku życia. Dzisiejsza młodzież za swoje prawo uważa dostępność do efektyw­nych środków zapobiegających niepożąda­nej ciąży, odpowiednią edukację i akcepta­cję społeczną. Chociaż edukacja seksualna ma niewątpliwy korzystny wpływ, liczba le­galnych przerwań ciąży w Szwecji w ciągu ostatnich lat utrzymywała się na poziomie około 30 tys. rocznie. W latach 80-tych liczba przerwań ciąży u nastolatków znacz­nie zmniejszyła się mimo, że liczba dziewcząt stosujących doustne środki antykoncepcyjne w związku z ryzykiem występowania nowo­tworów sutka również uległa obniżeniu, co pogorszyło statystykę przerwań w tej grupie wiekowej.

Wczesna aktywność seksualna wprowa­dziła zagrożenie zdrowia młodych dziew­cząt. Stosowanie środków antykoncepcyj­nych ma wiele efektów ubocznych. Zwiększa się ryzyko przenoszenia infekcji narządu rod­nego, powstawania zmian neoplazmatycznych i nowej poważnej groźby zarażenia wi­rusem HIV. Przed stosowaniem środków antykoncepcyjnych trzeba brać pod uwagę te zagrożenia.

Antykoncepcja doustna

Większość młodych kobiet preferuje sto­sowanie tabletek doustnych. Środki zawiera­jące estrogeny i gestageny działają przez ha­mowanie owulacji na błonę śluzową macicy i śluz szyjkowy, co uniemożliwia zarówno za­płodnienie jak i zagnieżdżenie się jaja pło­dowego. Wszystkie te efekty sprawiają, że antykoncepcja doustna jest szczególnie sku­teczna.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.