Fizyczne zmiany okresu pokwitania

Przyśpieszony wzrost ciała podczas po­kwitania zależy od zmian jakie zachodzą w produkcji hormonów, a przede wszyst­kim zwiększonego wydzielania estrogenów. Zjawisko skoku pokwitaniowego występuje zwykle w wieku 9,5-14,5 lat. Kiedy po­ziom krążących estrogenów osiąga odpo­wiednio wysokie wartości i dziewczynka do­staje pierwszego krwawienia miesięcznego, jej wzrost ulega zahamowaniu. Estrogeny bowiem zwalniają wzrost kości długich. Średni przyrost wzrostu po pierwszej mie­siączce jest w związku z tym tylko 6-7 cm.

Menarche, czyli pierwsze krwawienie, jest stosunkowo późnym zjawiskiem pokwitania i pojawia się w Europie Zachodniej około 12 roku życia (w naszym kraju między 12 a 14). Wiek ten stopniowo obniża się w Szwecji i in­nych krajach europejskich.

Wcześniej niż menarche rozpoczyna się pączkowanie gruczołów piersiowych. Przy­czyną ich rozwoju jak i pojawienia się II-go rzędowych cech płciowych (rozwój zewnę­trznych i wewnętrznych narządów płciowych oraz zmiana sylwetki ciała) są estrogeny. Wzrost owłosienia łonowego i pachowego również wyprzedza krwawienie miesięczne. Zmiany te niezależne są od zwiększonej ak­tywności jajników, chociaż w pewnym stop­niu z nimi powiązane. Rozwój owłosienia związany jest z hormonami androgennymi, uwalnianymi z nadnerczy oraz w niewielkim stopniu również z jajników.

Zjawisko skoku pokwitaniowego, menar­che, rozwój piersi i owłosienia pojawiają się w odpowiednim czasie w stosunku do siebie. Różne zaburzenia hormonalne mogą spowo­dować czasowe różnice w występowaniu tych objawów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.