Inne metody antykoncepcji

Gąbki i tampony najprawdopodobniej nie mają szerszego zastosowania. Stwarzają one bowiem trudności związane z odpowiednim założeniem oraz usunięciem i charakteryzują się małą skutecznością.

Stosunek przerywany praktykowany jest przez wiele młodych par w czasie pierw­szych doświadczeń seksualnych. W porów­naniu z innymi, metoda ta nie wymaga żad­nego przygotowania. Ponadto, nie wywołuje objawów ubocznych i sprawia, że mężczyzna dzieli odpowiedzialność w planowaniu ro­dziny. Najważniejszą jej wadą jest to, że sto­sunek staje się niekompletny dla obojga part­nerów, a poza tym nasienie może dostać się do pochwy jeszcze przed wytryskiem. Aby zapewnić maksymalną skuteczność, metoda ta wymaga dużej samokontroli i wobec tego nie jest zalecana jako sposób zapobiegania ciąży u młodocianych.

Środki plemnikobójcze nie wystarczają jako jedyny środek zapobiegający ciąży. We­dług powszechnej opinii dostępne prepa­raty mają wysoką skuteczność, która jednak zmniejsza się w przypadku młodzieży, gdyż środki te wymagają umiejętnego stosowania.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.