Upławy i stany zapalne

Często przyczyną wizyt w gabinecie gi­nekologicznym są upławy i stany zapalne pochwy. Zapalenie pochwy i sromu (vu­lvovaginitis) z zaburzeniami biocenozy po­chwy występuje u nastolatek często mimo, że błona śluzowa pod wpływem estrogenów staje się bardziej oporna na działanie bakte­rii i wirusów, niż przed dojrzewaniem. Naj­bardziej narażona na infekcje, przenoszone drogą płciową, jest młodociana pacjentka, która utrzymuje kontakty płciowe z wieloma partnerami.

W tym krótkim zarysie ginekologii wieku rozwojowego poruszamy tylko najważniejsze przyczyny powodujące infekcje. Wywiad po­winien być ukierunkowany na charakter i za­pach upławów, występowanie świądu, za­czerwienienia, zaburzenia krwawienia, bóle brzucha i objawy u partnera. Badanie gine­kologiczne często daje podstawę do ustale­nia rozpoznania mikroskopowego (np. w ty­powych przypadkach zakażeń spowodowa­nych wirusem opryszczki lub pallomawirus, rzęsistkiem pochwowym i drożdżakami) za pomocą jednoczesnego badania kolposkopowego. Diagnoza ta może być uściślona (np. w przypadku obecności kłykcin kończystych). Natomiast ocena wydzieliny z po­chwy (stopień czystości pochwy) jest podsta­wowym badaniem we wszystkich infekcjach ginekologicznych. Do równie ważnych należy ocena pH pochwy, chociaż kwasota często zmienia się w stanach zapalnych. Badanie powinno być uzupełnione posiewem z po­chwy lub inną analizą mikrobiologiczną.

Kiedy młodociana pacjentka przyjdzie do gabinetu ginekologicznego po poradę z po­wodu upławów, należy przede wszystkim upewnić się czy jest to rzeczywiście infek­cja, czy po prostu normalna wydzielina z po­chwy. Obecność w rozmazie pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus vaginalis) i leuko­cytów w ilości nie większej, niż ilość komórek nabłonka pochwy sugeruje, że mamy do czynienia z zakażeniem.


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.