Wady antykoncepcji doustnej

Subiektywne objawy uboczne, które ma­nifestują się bólami głowy i napięciem piersi występują częściej przy stosowaniu table­tek o profilu estrogenowym. Zmiany nastroju pojawiają się natomiast przy tabletkach za­wierających przewagę gestagenów.

Zaburzenia metaboliczne wynikające ze stosowania środków w kombinowanej anty­koncepcji doustnej są niewielkie. Jednak ta­bletki te przepisuje się dużej grupie kobiet i należy pamiętać o możliwości takich efek­tów u tych pacjentek.

Od dawna znany jest wpływ na układ krzepnięcia i fibrynolizy. U kobiet stosu­jących doustne preparaty antykoncepcyjne stwierdza się podwyższone poziomy takich czynników krzepnięcia jak fibrynogen, pro- trombina, czynnik VII, VIII i X.

Układ fibrynolizy stanowi ważny mecha­nizm obronny przeciwko tworzeniu się zakrzepicy krwi. We krwi znajduje się nie­aktywny enzym – plazminogen, z którego pod wpływem jego aktywatorów tworzy się jego czynna forma – plazmina. Plazmina roz­puszcza wtedy substancje tworzące skrzep, fibrynogen i fibrynę do produktów degra­dacji fibrynogenu. U kobiet ze zmianami zakrzepowymi, stosującymi tabletki anty­koncepcyjne, występuje na ściankach na­czyń zmniejszona ilość aktywatora plazminogenu. Większość autorów nie stwierdza żadnego bezpośredniego wpływu estrogenów na układ krzepnięcia i fibrynolizy. Jednak biorąc pod uwagę możliwość wpływu kompo­nentu estrogenowego w tabletkach na skłon­ność do zakrzepów, zmniejszono dawkę tych hormonów w ciągu ostatnich 10 lat tak, że dawka ethynylestradiolu i mestranolu nie przekracza 50 mg. W ten sposób ograniczono częstość występowania zakrzepicy i aktual­nie stosowane tabletki mają wątpliwy wpływ na układ krzepnięcia i fibrynolizy. Mimo, że niektóre pacjentki mają skłonności do rozwoju zakrzepicy, do tej pory nie znane są żadne dogodne i proste testy, aby to stwierdzić. Dlatego też przed zaordynowa­niem tabletek po raz pierwszy należy zebrać dokładny wywiad chorobowy i wywiad ro­dzinny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.