LECZENIE URAZOWYCH USZKODZEŃ U CIĘŻARNYCH

W przypadkach urazów głowy, klatki piersiowej i kończyn u ciężarnych postępowanie jest takie same jak u kobiet poza ciążą. Unieruchomienie złamań zmniejsza utratę krwi do tkanek otaczających. Uzupełnienie utraty krwi i wyrównywanie hipowolemii u ciężarnych musi być szczególnie dokładne ze względu na zwiększoną objętość krwi krążącej w ciąży. Ciężarna jest bardziej wrażliwa na wstrząs. Utrata 35% objętości krwi krą­żącej wywołuje objawy wstrząsu, który postępuje szybko, prze­chodząc w fazę wstrząsu nieodwracalnego (tachykardia ponad 140/min,- ciśnienie tętnicze poniżej 80 mm Hg, znaczne zmniej­szenie diurezy godzinowej poniżej 20 ml). W ciąży późnej ze względu na duży ucisk przez ciężarną macicę na żyłę główną dolną zmniejsza się powrót krwi żylnej do serca, co z kolei zmniejsza pojemność wyrzutową serca i pośrednio ciśnienie tętnicze. Powoduje to także wzrost ciśnienia żylnego w dolnej połowie ciała, co z kolei nasila objawy krwawienia w okolicach uszkodzonych. Z tego względu, że ucisk żylny jest największy w pozycji leżącej na grzbiecie, ciężarna powinna leżeć na boku nawet na stole operacyjnym przed narkozą. Nie wolno stosować leków zwężających naczynia, które redukują i tak już zmniej­szony w następstwie urazu przepływ maciczno-płodowy. W na­stępstwie urazów brzucha najczęściej dochodzi do mnogich obrażeń, m.in. narządu rodnego, przymacicz, co jest niekiedy przyczyną masywnych krwawień. Uszkodzenia jelit są rzadsze w okresie ciąży niż u nie ciężarnych. Pęknięcia śledziony i wą­troby są częstsze u ciężarnych. Chociaż rozpoznanie krwawienia wewnętrznego lub zapalenia otrzewnej w ciąży jest znacznie utrudnione ze względu na dużą macicę, to brak słyszalnej pery­staltyki jelit, dodatni objaw Blumberga i wysoka leukocytoza wskazują na uszkodzenie jakiegoś narządu jamy brzusznej w na­stępstwie urazu. Występują wówczas wskazania do próbnej laparotomii niezależnie od stanu płodu. Przed laparotomią należy założyć sondę żołądkową w celu odessania zalegającej treści, której zwykle jest dużo ze względu na zwolnienie motoryki przewodu pokarmowego u kobiet w ciąży. W ranach penetrują­cych brzucha u ciężarnych zawsze obowiązuje wykonanie prób­nego otwarcia brzucha. Obecność płodu, niezależnie od wieku ciąży, nie powinna opóźniać ani wpływać na sposób leczenia matki.

Ratując życie matce należy zawsze starać się, jeżeli jest to możliwe, o zachowanie życia płodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.