Pęknięcie urazowe macicy

Woddhull (wg Crosby’ego) do 1942 r. zebrał 43 przypadki ura­zowego pęknięcia ciężarnej macicy. McCarty (wg Crosby’ego) w 1956 r. opisał pourazowe pęknięcie trzymiesięcznej ciężarnej macicy (najwcześniejszy przypadek w literaturze). Coutts (wg Crosby’ego) opisuje przypadek ciężarnej przejechanej przez autobus. W wyniku pęknięcia macicy płód znaleziono pod skórą uda ciężarnej. Płód usunięto, macicę opróżniono i zeszyto i w re­zultacie kobieta wyzdrowiała. Inny autor opisuje przypadek roz­cięcia powłok brzucha i macicy kawałkiem szyby samochodowej. Matka zmarła w wyniku urazów, zaś dziecko zostało uratowane przez urazowe ?cięcie cesarskie”. Crosby i Ruibovits opisali 4 przypadki pęknięcia ciężarnej macicy pomimo założonych pa­sów bezpieczeństwa. Ciężarne przeżyły po wykonanych hysterektomiach, zaś wszystkie płody zginęły. W doświadczeniach na małpach wykazano, że ciśnienie w jamie macicy w czasie hamo­wania wypadkowego 10-krotnie przewyższa ciśnienie panujące w czasie porodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.