PENETRUJĄCE RANY BRZUCHA

W przypadkach ran kłutych brzucha ze zranieniem macicy matki zwykle przeżywają, a płody giną (Dyer i Barclay, wg Crosby’ego). Autorzy radzieccy opisali przypadek kobiety w 37 tygodniu ciąży, która doznała rany kłutej brzucha powi­kłanej uszkodzeniem macicy i jelit. Rany esicy w czasie ope­racji zeszyto. Ze względu na zranienie macicy i owodni z od­chodzeniem wód owodniowych ciążę rozwiązano cięciem cesar­skim. Dodatkowo jeszcze stwierdzono 2 otwory w jelicie krętym. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań. Matka i dziecko opuściły szpital wyleczone.

Rany postrzałowe brzucha u ciężarnych

Zarówno rany postrzałowe, jak inne typy ran penetrujących brzucha u ciężarnych powodują mniejsze lub większe uszkodze­nie macicy oraz pozostałych narządów brzucha. Na 31 przypad­ków ran postrzałowych śmiertelność płodów powyżej 7 miesiąca wynosi ponad 55% (Kobach, 1954 ? wg Crosby’ego). W sta­tystyce Buchsbauma (16 przypadków ran postrzałowych) nie było zgonów matek, zaś śmiertelność płodów wynosiła 75%. W każdym przypadku rany postrzałowej brzucha u ciężarnej na­leży wykonać otwarcie jamy brzusznej. Decyzja co do cięcia cesarskiego uzależniona jest od wieku ciąży, stanu płodu i mat­ki. Wczesna laparotomia jest postępowaniem z wyboru przy zranieniach postrzałowych brzucha w ciąży. Należy ocenić doj­rzałość płodu i jego stan. Informacje te są konieczne przed pod­jęciem decyzji wykonania cięcia cesarskiego. Opróżnienie ma­cicy wykonuje się wtedy, kiedy rozmiary macicy ograniczają możliwość badania i oceny narządów jamy brzusznej oraz wy­konania operacji na uszkodzonych narządach. Cięcie cesarskie w czasie laparotomii przedłuża czas operacji i zwiększa utratę krwi. Jeżeli przed operacją lub w czasie operacji stwierdzamy martwy płód, to poród można wywołać w okresie pooperacyj­nym drogą naturalną. Jeżeli operujemy ciężarną z przyczyn ura­zowych w końcowym okresie ciąży, decydować się należy na wykonanie od razu cięcia cesarskiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.