Przedwczesne odklejenie łożyska

W czasie urazu macica ulega gwałtownemu wydłużeniu i na­stępnie skróceniu wzdłuż długiej osi, co powoduje rozerwanie przyczepów łożyska. Na 41 ciężarnych, które doznały poważ­nych obrażeń wypadkowych, stwierdzono 12 odklejeń łożyska (30% przypadków) z czego u 2 były to jedynie obrażenia po­urazowe (wg Crosby’ego). Uraz jest powszechnie znaną przyczy­ną przedwczesnego odklejenia łożyska (1,3% wszystkich przy­padków udaru maciczno-łożyskowego) i jest przyczyną zgonów matek w 1%, zaś zgonów płodów w 30?65% przypadków.

Wstrząs pourazowy matki

Wstrząs pourazowy matki prowadzi do zamartwicy płodu przez znaczne ograniczenie przepływu łożyskowego krwi. Zwę­żenie naczyń krwionośnych w przebiegu wstrząsu kompensuje spadek ciśnienia tętniczego krwi u ciężarnej, lecz zagraża życiu płodu. Reakcja organizmu matki na czynnik stresowy może być przyczyną śmierci płodu, zanim wystąpią objawy wstrząsu u matki. Redukcja przepływu macicznego krwi w czasie wstrzą­su jest przyczyną zmian w tętnie płodu w związku z narastają­cym niedotlenieniem. Stosowanie leków zwężających naczynia i podnoszących ciśnienie tętnicze u matki pogarsza jeszcze bar­dziej przepływ łożyskowy, stwarzając jeszcze gorszą sytuację dla płodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.