USZKODZENIA U CIĘŻARNYCH W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH

Na ogół ciężarne mają obawę przed zakładaniem pasów bez­pieczeństwa, które ich zdaniem same przez się mogą uszkodzić macicę i płód. Opisywano przypadki przeżycia matek po ura­zach samochodowych, lecz płody ginęły na skutek urazu macicy przez pasy bezpieczeństwa. Nagłe zahamowanie pojazdu powo­duje tępy uraz ciężarnej macicy przez pasy bezpieczeństwa i wtórne wzmożenie ciśnienia śródbrzusznego i wewnątrzmacicznego, co jest przyczyną krwotoków łożyskowych, natychmiasto­wej lub opóźnionej zamartwicy płodu oraz poronień i porodów, a niekiedy pęknięcia macicy i wydalenia płodu wraz z łożyskiem do wolnej jamy otrzewnej. Poprzeczne pasy na brzuchu zmniej­szają ryzyko wyrzucenia ciężarnej z pojazdu w razie wypadku, lecz przegięcie ciała na pasie i ucisk, głównie na brzuch, może uszkodzić ciężarną macicę i płód. Dodatkowy pas na ramiona i sprzężenie go z pasem brzusznym poprzecznym zwiększa bez­pieczeństwo i zmniejsza ryzyko urazu brzucha. Crosby podaje, że spośród 441 ciężarnych ? ofiar wypadków samochodowych zmarło 15 (3,4%), a 26 (6,1%) doznało ciężkich obrażeń ciała. Procent i ciężkość urazów zależy od szybkości i typu samocho­du, jego uszkodzenia, miejsca, gdzie siedziała ciężarna, systemu pasów, rodzaju wypadku. Rzadziej ginęły ciężarne prowadzące pojazdy, ale częściej doznawały ciężkich obrażeń przy urazie górnej połowy ciała. Zgony dotyczyły głównie kobiet z urazem głowy, zaś zgony związane z urazami dolnej połowy ciała zwią­zane były z krwotokiem. W wypadkach ciężarne najczęściej do­znają mnogich obrażeń. Analiza wypadkowości samochodowej wśród ciężarnych nasuwa następujące uwagi:

1) ciężarne kobiety niechętnie zakładają pasy bezpieczeństwa,

2)   jeżeli je zakładają, to niewłaściwie, bez napięcia, co nie zabezpiecza przed gwałtownym ruchem do przodu i przegięciem się w pasie w razie ostrego hamowania,

3)   ciężarne jadące samochodem powinny zakładać pasy bez­pieczeństwa w formie uprzęży z barkowymi wzmocnieniami; pasy muszą być maksymalnie napięte,

4)  szanse przeżycia płodu w czasie wypadku samochodowego zwiększają się, jeżeli pozioma, opasująca część pasów jest zało­żona jak najniżej, poniżej brzucha oraz kiedy ciężarna włoży poduszkę pomiędzy pasy a brzuch, co pomaga w rozłożeniu sił wynikających z hamowania pojazdu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.