Uszkodzenie płodu w czasie urazu

Bezpośrednie urazy płodu są rzadko opisywane. Spotyka się u płodów złamania obojczyków, złamania kości czaszki, uda, ramienia i kości piszczelowej po urazie brzucha ciężarnej. Alexander opisał 5 przypadków złamań kości czaszki płodów w czasie urazu miednicy u matek (wg Crosby’ego).

Poronienie

Trudno jest powiązać ściśle i pewnie wystąpienie poronienia z przebytym urazem. Skłonność do poronienia mogła poprzedzać zadziałanie urazu. Związek przyczynowy można uważać za pew­ny tylko wtedy, gdy w kilka godzin po urazie zostaje wydalone prawidłowo wyglądające jajo płodowe.

Zapobieganie uszkodzeniom w wypadkach komunikacyjnych u ciężarnych

Stosowane w samochodach pasy bezpieczeństwa kierują siłę hamowania pojazdu na miednicę ciężarnej. Pasy zmniejszają urazowość matek, zapobiegając wypadnięciu z pojazdu i uderze­niu się o twarde wnętrze samochodu, ale jednocześnie kierują główną część siły hamowania na macicę i płód. Nagły ucisk na ciężarną macicę, przegięcie ciała ponad pasem jest bardzo nie­korzystne dla macicy i płodu. Pomimo tego zaleca się ciężarnym pasy bezpieczeństwa, gdyż zapobiegają wypadnięciu z pojazdu, a przez to większej śmiertelności matek. Zaleca się używanie układu pasów trójtaśmowych ? pas poprzeczny i pasy utrzy­mujące klatkę piersiową, tak aby w czasie nagłego hamowania zapobiec przegięciu ciała ciężarnej do przodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.