Znieczulenie dożylne do krótkotrwałych zabiegów operacyjnych

Pamiętając o niebezpiecznych powikłaniach w postaci wy­miotów i zaciekania treści pokarmowej u ciężarnych, należy bardzo ostrożnie ustalać wskazania do znieczulenia dożylnego bez intubacji chorej. Warunkiem, który musi być bezwzględnie przestrzegany jest 6-godzinne wstrzymanie się chorej od przyj­mowania pokarmów płynnych i stałych. Anestezjolog przystę­pując do znieczulenia musi mieć przygotowany aparat do znie­czulenia, sprawny ssak, sprzęt do intubacji oraz leki. Zalecane środki znieczulające dożylnie to: barbiturany, środki z grupy neuroleptoanalgetyków pod warunkiem, że w każdym momen­cie znieczulenia istnieje możliwość natlenienia i wentylacji pa­cjentki. Powszechnie używane do krótkich znieczuleń dożylnych środki, takie jak propanidid i ketalarnie powinny być stoso­wane u ciężarnych, ze względu na działanie zwiększające na­pięcie macicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.